• Neuhradili vám faktúru? Riešte to!
  • Dlžia vám? Vieme s tým niečo spraviť!
  • Nevyplatili vám mzdu? Pomôžeme vám!
  • Neplatenie záväzkov nie je bežným štandardom!
  • Zastavte dlžníkov už teraz! Vymožiteľnosť dlhu klesá s jeho vekom
  • Konáme už do 24 hodín od objednávky!
  • Nezáleží na výške pohľadávky. Kontaktujte nás už teraz!

Obráťte sa na Exipo a náš tím odborníkov vám poradí. Stačí zveriť vaše problémy do našich rúk a my vám prinesieme hotové riešenie v podobe vymoženej sumy alebo splátkového kalendára. Jednáme rýchlo, efektívne a predovšetkým s úctou, voči vám aj vašim dlžníkom.

Blog

Čo povedali o nás?