• Rýchle
  a efektívne riešenie
  vašich pohľadávok
 • Platíte len za
  úspešne vymožené
  pohľadávky
 • K dispozícii
  je vám neustále
  váš osobný špecialista

Zistite, koľko sa Vám podarí vymlátiť zo svojho dlžníka peňazí! Vyskúšajte si vtipnú interaktívnu hru a zabavte sa.

Nebojte sa nám zdôveriť s Vašimi pohľadávkami

 • Neuhradili vám faktúru? Riešte to!
 • Dlžia vám? Vieme s tým niečo spraviť!
 • Nevyplatili vám mzdu? Pomôžeme vám!
 • Neplatenie záväzkov nie je bežným štandardom!
 • Zastavte dlžníkov už teraz! Vymožiteľnosť dlhu klesá s jeho vekom
 • Konáme už do 24 hodín od objednávky!
 • Nezáleží na výške pohľadávky. Kontaktujte nás už teraz!

Obráťte sa na Exipo a náš tím odborníkov vám poradí. Stačí zveriť vaše problémy do našich rúk a my vám prinesieme hotové riešenie v podobe vymoženej sumy alebo splátkového kalendára. Jednáme rýchlo, efektívne a predovšetkým s úctou, voči vám aj vašim dlžníkom.

Office Office
Office Office

Naše služby

Analýza dlhu

Na základe kompletných informácií, ktoré nám poskytnete, vypracujeme analýzu vašej pohľadávky.

Odborné poradenstvo

Pridelený špecialista vám navrhne postup riešenia a vysvetlí jednotlivé kroky.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne konanie je vždy našim prvým krokom. Zahŕňa zaslanie výziev a oslovenie dlžníka písomne, telefonicky a osobne. Viac než polovicu pohľadávok vyriešime už v tejto fáze.

Vymáhanie súdnou cestou

V prípade, ak nebola mimosúdna cesta úspešná, nasleduje súdne konanie využitím služieb našich právnikov.

Exekučné konanie

Pokiaľ ani právoplatné rozhodnutie súdu či iný exekučný titul nedonúti dlžníka splniť si svoj záväzok, obraciame sa na súdneho exekútora, aby pohľadávku vymohol.

Blog